Portalul ofera informatii complete despre societatile din domeniul  constructiilor.

Companiile  partenere se ocupa  de: executarea constructiilor civile si industriale, consolidari si reparatii capitale, retele exterioare apa, gaze (din metal si polietilena), canal, termice, proiectare si amenajari, constructii drumuri si cai de comunicatie, comercializarea materialelor de constructii, lucrari de sapaturi si excavatie, comercializarea agregatelor minerale, constructii case, preturi constructii, constructii speciale, structuri metalice

Studiul de fezabilitate

Studiul de fezabilitate

Inainte de a angaja costuri  in direcţia elaborării de studii tehnice sau in executarea de lucrări, trebuie să se răspundă la următoarele intrebări:

- Proiectul este necesar?

- Care sunt obiectivele proiectului?

- Proiectul este de aşa natură incat să ducă la indeplinirea obiectivelor?

- Proiectul este fezabil (technologie, legislaţie şi alte reglementări aplicabile, orizont de timp, proiecte concurente, resurse materiale şi umane)?

- Proiectul este viabil (durabil in viitor, din perspectivă operaţionala şi financiară, pe intreaga durată a funcţionării sale)?

Raspunsurile fundamentate la intrebările anterioare reprezintă studiul de fezabilitate. Conform legislaţiei romaneşti, analiza cost-beneficiu este o parte integrantă a studiului de fezabilitate, iar studiul de prefezabilitate reprezintă o analiză a variantelor de proiect disponibile. Ceea ce se defineşte ca studiu de fezabilitate sau analiza cost-beneficiu la nivel comunitar include, de fapt, in acelaşi document, următoarele elemente din legislaţia romanească: studiul de prefezabilitate, studiul de fezabilitate şi analiza cost-beneficiu. Aceste etape intregesc proiectul si il face sa devina realizabil, daca raspunsul testului de fezabilitate este pozitiv. Conform normelor aplicabile, un proiect se poate defini ca o operaţiune ce cuprinde o serie de lucrări, activităţi sau servicii menite să indeplinească o sarcină indivizibilă de natură economică sau tehnică precisă, care are obiective bine identificate.

Ghidurile solicitantului precizează că finanţarea nerambursabilă pentru investiţii se acordă numai pentru proiectele incepute după ce beneficiarul a semnat contractul de finanţare. Pentru clarificare, un proiect finalizat, deja funcţional, care este retehnologizat, este in mod evident eligibil. Dar un proiect inceput şi neterminat (adică, din orice motiv, nefuncţional la acest moment), este in mod la fel de evident neeligibil. Da, in pofida unor confuzii destul de larg răspandite (şi la fel de inexplicabile). Criteriul de unitate a proiectului se referă la unitatea funcţională, nu neapărat la activităţi desfăşurate exclusiv in aceeaşi clădire/complex sau pe aceeaşi parcel de teren. Pot exista nenumărate situaţii in care nu toate elementele unui proiect funcţional unitar se găsesc in acelaşi perimetru constructiv sau de teren.

Conţinutul studiului de fezabilitate constă in următoarele elemente:

 - date generale;

- informaţii generale privind proiectul

- costurile estimative ale investiţiei;

- analiza cost-beneficiu

- sursele de finanţare a investiţiei;

- estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei;

- principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei;

- avize şi acorduri de principiu;

- piese desenate.

In concluzie, studiul de fezabilitate face parte din procesul de proiectare, el nu reprezinta imaginea unei activitati, insa este un instrument de lucru pentru intreprinzator sau initiator. Pentru ca proiectul sa fie intr-o oarecare masura, profitabil trebuie sa se creeze o balanta intre maximizarea veniturilor si reducerea costurilor.

 

© 2015 Copyright by constructii-romania.com